ویدئو های گیت فروشگاهی


VIDEO

 NEW CATALOG 2016


ویدئو نمایش سرعت گیت فروشگاهی اسپینر


ویدئو عملکرد بدون خطا گیت فروشگاهی اسپینر در کنار درب برقی


ویدئو معرفی شرکت دانش بنیان نیرو پردازش اسپینر


گیت فروشگاهی طرح پارتاک اسپینر با تکنولوژی RF


ویدئو شناسایی همزمان چندین تگ توسط گیت فروشگاهی RF اسپینر


ویدئو نمایش عملکرد خنثی کننده لیبل اسپینر


ویدئو نمایش پوشش درب های بزرگ توسط گیت فروشگاهی اسپینر


ویدئو نمایش سرعت عملکرد گیت فروشگاهی AM اسپینر


عملکرد گیت فروشگاهی AM اسپینر در مجاورت اجناس فلزی

تماس با ما
 

Copyright 2016 SPINER Co.         All Rights Reserved